Groene daken

Groene daken is een verzamelnaam voor platte- en hellende daken met begroeiïng. Die begroeiïng kan bestaan uit vetplantjes (sedum), kruiden, mos en/of gras. Maar ook struiken en bomen zijn te gebruiken.

Waarom groene daken?

 • Meer groen in de stad zorgt voor een beter leefmilieu
 • Waterbuffer: groendaken nemen een deel van het regenwater op wat mee kan werken om overbelasting- en overstort van het riool te voorkomen
 • Daken met begroening zijn in de zomer koeler en in de winter warmer en kunnen zodoende bijdragen aan een beter binnenklimaat

Het effect van bovengenoemde voordelen is wel sterk afhankelijk van het soort groen dak. De effecten zijn het grootst bij een ‘zwaar’ dak, zoals een grasdak met dikke substraatlaag of een daktuin.

Soorten

 • Sedumdak
  Sedum is een klein soort vetplant. Het bestaat in verschillende kleuren en kan gecombineerd worden met mos. Sedumdaken kunnen in principe licht uitgevoerd worden: een substraatlaag van 3 cm kan voldoende zijn.
 • Kruidendaken
  Hierbij zijn verschillende combinaties mogelijk van mos-, sedum- en kruiden. Ook dit zijn relatief lichte daken, al naar gelang de samenstelling.
 • Grasdaken
  Een grasdak vereist een dikkere substraatlaag van mimimaal 8 cm bij een plat dak en minimaal 15 cm bij een hellend dak. Het gewicht vereist een zwaardere dakconstructie.
 • Tuindaken
  Zeer gevarieerde begroeiïngsmogelijkheden waarbij ook te denken is aan struiken, bomen en vijvers.

Opbouw vegetatiedak

Standaard opbouw:

 1. Waterdichte en wortelbestendige dakbedekking (zoals EPDM-folie)
 2. Drainage-laag (bijvoorbeeld kunststof of kleikorrels)
 3. Substraatlaag (voedingslaag)
 4. Vegetatielaag

Voor- en nadelen

Lichte groendaken kunnen in principe op elk dak en zijn relatief goedkoop. Maar zij hebben minder effect als het gaat om waterbuffering en (leef)klimaat.
Zwaardere groendaken hebben die effecten veel sterker maar vereisen een zwaardere dakconstructie. Bovendien hebben ze meer onderhoud nodig en moeten bij langdurige droogte besproeid worden.

Binnenklimaat

 • Groene daken kunnen het binnenklimaat verbeteren.
 • Traditionele platte daken zijn berucht omdat ze voor onaangename temperatuurschommelingen kunnen zorgen. Het toepassen van een vegetatiedak kan een goede oplossing voor dit probleem zijn.
 • Als er een goed vegetatiedak-systeem wordt toegepast met een grote opbouwdikte kunnen de temperatuursproblemen sterk verminderen. Een vegetatiedak is in warme tijden koeler en in koude tijden warmer dan een gemiddeld dak.

Technische zaken

Bij nieuwbouw is het van groot belang dat tijdig een specialist wordt geraadpleegd voor het uitdetailleren van technische randvoorwaarden. Dit betreft onder meer aanpassingen in de vorm van verhoogde randafwerkingen.

Milieueffecten

Als voordelen kunnen genoemd worden:

 • verbetering binnenklimaat
 • energiebesparing
 • regenwaterbuffering

Deze voordelen gaan pas echt wegen bij grasdaken en tuindaken met een zware opbouwdikte.

Literatuur

 • Daken in het Groen
  (Handleiding voor het ontwerpen van gras-, kruiden en tuindaken)
  Stichting Bouwresearch (SBR) – www.sbr.nl

Subsidie

In Nijmegen helpt de gemeente mee met het realiseren van uw groen dak in de vorm van een subsidiemogelijkheid, zie hiervoor deze link: https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-groendaken-en-groengevels/

Tevens geeft de gemeente subsidie op het afkoppelen van regenwater, zie hiervoor deze link:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de regelingen. Mocht u in een andere plaats wonen neemt u dan contact op met uw gemeente.