Warmte pompen

Een warmtepomp benut de zogenaamde omgevingsenergie of omgevingswarmte om je huis te verwarmen of om warmwater te maken. Dit kan door het toepassen van dezelfde techniek die bij een koelkast wordt toegepast. De koelkast haalt de warmte uit het biertje wat je er in hebt gezet en geeft dat aan de achterkant weer af. Het voordeel is nu dat er meer energie kan worden onttrokken uit de omgeving dan dat je nodig hebt om het systeem te laten draaien. Daar zit hem de energiewinst.

Een warmtepomp kan warmte onttrekken uit verschillende omgevingen:

 • Buitenlucht / ventilatielucht / bodem (tot ca. 100 meter diep) / aarde (dieper dan 100 meter)
 • Warmtepompen kunnen ook in de omgekeerde richting werken. Op die manier kan je in de zomer je huis koelen en de warmte in de bodem opslaan

Toepassing

Een warmtepomp voor verwarmingsdoeleinden is pas rendabel als hij toegepast wordt in combinatie met een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem LTV). Bijvoorbeeld vloer of wandverwarming. De warmtepomp hoeft het water dan maar tot ca. 30-35 graden op te hogen. Bij de warmtepomp heb je verschillende systemen, de keuze van het systeem hangt af van de situatie, er is ook een groot verschil in rendement tussen de verschillende warmtepompen. De systemen zijn:

 1. Lucht op lucht
  Bij lucht op luchtwarmtepompen wordt de warmte gehaald uit de buitenlucht en wordt het huis (ruimte die je wenst op te warmen) opgewarmd door middel van luchtverwarming.
 2. Lucht op water
  Bij lucht op water warmtepompen wordt de energie uit de lucht gehaald en opgepompt tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Bijvoorbeeld bij een warmtepompboiler.
 3. Water op water
  Bij water op water warmtepompen halen we de warmte uit water (rivier, meer, ondergrondse bron) of de bodem. Bijvoorbeeld een warmtepomp voor Vloerverwarming.

Voordelen

 • Lagere stookkosten
 • Lagere CO2 uitstoot
 • Geen verbrandingsgassen
 • Geen schoorsteen nodig
 • Kan ook dienen voor koeling
 • Kan bij industriĆ«le processen toegepast worden om restwarmte te hergebruiken

Nadelen

 • Hoge aanschafprijs
 • Enkel toepasbaar in combinatie met Lage Temperatuur Verwarming
 • Opwarming gebeurt op lagere temperaturen en verloopt dus trager
 • Water op water systeem moeilijk toe te passen in de bestaande bouw
 • Bij het type met de horizontale collector is een grote oppervlakte vereist, bij andere systemen is een specifieke ligging nodig

Bron: informatiepunt duurzaam bouwen